Termeni și condiții

În această pagină veţi găsi versiunea standard a termenilor şi condiţiilor SC Inspire Center SRL referitoare la site-ul web. Aceste condiții se referă la accesul și utilizarea site-ului internet al SC Inspire Center SRL, denumit în continuare “Site”. Utilizarea acestui site implică acceptarea acestor condiții.

SC Inspire Center SRL apreciază ideile şi sugestiile dumneavoastră, dar nu poate răspunde individual la toate comentariile. SC Inspire Center SRL va avea dreptul să utilizeze sau să ia orice măsuri cu privire la informaţiile pe care le trimiteţi.

Introducere

Orice şi toate utilizările materialelor şi informaţiilor publicate de către SC Inspire Center SRL şi/sau campaniile asociate pe acest Site se supun următorilor termeni şi condiţii.

Pentru permisiunea de a accesa şi naviga prin Site, fiecare utilizator este de acord să respecte aceşti termeni şi condiţii.

Drepturi de autor

Toate drepturile de autor asupra Site-ului sunt şi vor continua sa rămână în patrimoniul SC Inspire Center SRL

Toate drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv drepturile de autor) asupra materialului publicat pe site sunt şi continuă să rămână în patrimoniul SC Inspire Center SRL şi nu pot fi folosite în alt mod decât cel specificat în aceşti termeni şi condiţii.

Utilizatorii sunt autorizaţi să descarce şi/sau să copieze Materialul publicat pe Site numai pentru uzul personal legitim. Această autorizare este condiţionată de includerea pe toate copiile făcute după respectivul Material a tuturor legendelor, drepturilor de autor, notificărilor legate de drepturile de proprietate şi/sau altor notificari care apar aici, precum şi de textul  – Copyright © 2012 SC Inspire Center SRL. Toate Drepturile Rezervate.

Utilizatorii nu sunt autorizaţi să efectueze schimbări, adăugiri sau modificări asupra niciunui Material de pe Site şi nici să distribuie, să comercializeze, să vândă, să republice sau să îşi însuşească ilegal o parte a acestuia sau totalitatea lui. Orice utilizare ilegală a materialului de pe acest Site poate avea drept consecinţă acţionarea în justiţie de către SC Inspire Center SRL şi/sau orice altă terţă parte.

Mărci comerciale

Toate drepturile de proprietate asupra oricărei mărci comerciale şi mărci de servicii, inclusiv logo-uri („Mărci comerciale”) care apar pe Site, aparţin SC Inspire Center SRL. Nimic din ceea ce este inclus pe Site nu va fi considerat ca oferind vreo licenţă sau drept de a utiliza o Marcă comercială în niciun scop.

Clauza de renunţare

Materialul este postat pentru a facilita accesul rapid al utilizatorilor la informaţii despre produsele şi serviciile SC Inspire Center SRL.

SC Inspire Center SRL îşi propune să menţină Materialul actualizat şi corect. Cu toate acestea, SC Inspire Center SRL  nu îşi asumă nicio responsabilitate sau răspundere referitor la Materialul publicat pe Site şi/sau rezultată din încrederea acordată materialului.

Materialul:

- cuprinde informaţii generale şi nu este conceput pentru a se adresa cerinţelor sau circumstanţelor specifice ale unei anumite persoane, organizaţii sau alte entităţi
- nu reprezintă o ofertă care să poată fi acceptată şi nu creează nicio formă de contract sau acord între SC Inspire Center SRL şi oricare utilizator al Site-ului
- nu reprezintă nicio formă de garanţie sau reprezentare referitoare la realizarea de bunuri şi prestarea de servicii
- nu este în mod obligatoriu cuprinzător, complet, corect sau actualizat
- nu reprezintă consiliere profesională şi/sau o formă de consultanţă

Întrucât SC Inspire Center SRL ia toate măsurile rezonabile pentru a-şi proteja sistemele şi aplicaţiile software împotriva virusilor informatici, codurilor, aşa-numiţilor „cai troieni” şi/sau împotriva altor defecţiuni („Virusuri”), SC Inspire Center SRL nu îşi asumă responsabilitatea şi nu va fi răspunzător pentru Viruşii care pot infecta, sau pentru alte daune care pot fi cauzate computerului, sistemelor sau proprietăţii unui utilizator, ca urmare a accesării şi navigării pe Site sau a descărcării de către utilizator a oricărei părţi a materialului publicat pe Site.

SC Inspire Center SRL poate oferi din când în când legături de pe Site către alte site-uri web. Astfel de legături sunt puse la dispoziţia utilizatorilor.

SC Inspire Center SRL nu este responsabil sau răspunzator pentru conţinutul niciunui site web legat (inclusiv pentru orice legături către alte site-uri web) şi nici pentru colectarea şi/sau stocarea de date personale prin intermediul oricărui site legat. Includerea oricărei legături către alte site-uri web nu implică nicio aprobare de către SC Inspire Center SRL a acelor site-uri web.

Se recomandă ca utilizatorii să citească orice termeni de utilizare postaţi pe oricare site web legat.

Modificări aduse acestor termeni şi condiţii

SC Inspire Center SRL poate revizui oricand aceşti termeni şi conditii, iar orice revizuire va înlocui în mod corespunzător aceşti termeni şi condiţii. Aşadar, utilizatorii vor fi obligaţi prin aceşti termeni şi condiţii şi trebuie să viziteze periodic această pagină.